Lid worden

Behalve Kapoenen, kunnen we nieuwe leden geen plaatsje garanderen gezien de ledenstop. Bij interesse om lid te worden, vul je het onderstaande formulier in en stuur je een mail naar groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be.
Als nieuw lid mag je 2 keer proberen voordat je het lidgeld betaalt.

Als je na deze 2 keer proberen definitief lid wilt worden, dan breng je de leiding hiervan op de hoogte. Zodra we de betaling van het lidgeld ontvangen hebben, zullen we een lidnummer aanvragen bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Met dit lidnummer kan je dan op groepsadministratie alle nodige contatgegevens invullen.

Het lidgeld bedraagt €55, te storten op het rekeningnummer BE13 4249 1176 3139 op naam van Scouts en Gidsen Peutie. Dit met vermelding van: lidgeld + naam lid. Het lidgeld dekt de ledenverzekering, materiaal voor de activiteiten en de vieruurtjes doorheen het jaar.
Sluit je pas na 1 maart aan, dan betaal je halfjaarlijks lidgeld. Dit bedraagt €30.