Lid worden

Voor nieuwe leden starten de inschrijvingen voor het scoutsjaar 2023-2024 op onze startdag. Dit kan op zaterdag 30 september van 12u tot 14u. Daarna volgt er een activiteit om te ontdekken wie je als leiding hebt.
Broers of zussen van huidige leden kunnen zich al aanmelden tot 13 september (meer info: zie mail).
Alle huidige leden hebben een mail ontvangen met een link naar het inschrijvingsformulier op groepsadmin.
Op het formulier vul je bij 'opmerkingen' de namen in van de broers/zussen die al in de scouts zitten.
Deze inschrijving is nog niet definitief.

Als nieuw lid mag je 2 keer proberen voordat je het lidgeld betaalt. Als je na deze 2 keer proberen definitief lid wilt worden, dan breng je de leiding hiervan op de hoogte. Zodra we de betaling van het lidgeld ontvangen hebben, zullen we een lidnummer aanvragen bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Met dit lidnummer kan je dan op groepsadministratie alle nodige contactgegevens invullen.

Inschrijvingen van nieuwe leden zonder broer/zus in de scouts worden pas aanvaard vanaf 30/09/2023. Het heeft geen zin om vroeger in te schrijven, deze inschrijvingen zullen verwijderd worden.

Het lidgeld bedraagt €60 (scoutsjaar 2023-2024), te storten op het rekeningnummer BE13 4249 1176 3139 op naam van Scouts en Gidsen Peutie. Dit met vermelding van: lidgeld + naam lid. Het lidgeld dekt de ledenverzekering, materiaal voor de activiteiten en de vieruurtjes doorheen het jaar.
Sluit je pas na 1 maart aan, dan betaal je halfjaarlijks lidgeld. Dit bedraagt €35 (scoutsjaar 2023-2024).