Lid worden

De inschrijvingen voor het scoutsjaar 2020-2021 starten pas op de inschrijvingsdag in september. Broers of zussen van huidige leden zullen voorrang krijgen en zich al wat vroeger kunnen aanmelden. Meer info vogt eind augustus.


Als nieuw lid mag je 2 keer proberen voordat je het lidgeld betaalt. Als je na deze 2 keer proberen definitief lid wilt worden, dan breng je de leiding hiervan op de hoogte. Zodra we de betaling van het lidgeld ontvangen hebben, zullen we een lidnummer aanvragen bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Met dit lidnummer kan je dan op groepsadministratie alle nodige contactgegevens invullen.

Het lidgeld bedraagt €55 (scoutsjaar 2019-2020), te storten op het rekeningnummer BE13 4249 1176 3139 op naam van Scouts en Gidsen Peutie. Dit met vermelding van: lidgeld + naam lid. Het lidgeld dekt de ledenverzekering, materiaal voor de activiteiten en de vieruurtjes doorheen het jaar.
Sluit je pas na 1 maart aan, dan betaal je halfjaarlijks lidgeld. Dit bedraagt €30 (scoutsjaar 2019-2020).