Groepsinformatie

Groepsnaam: Scouts en Gidsen Peutie
Groepsnummer: B1407G
District: Withlove
Gouw: Webra
Contactadres: groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be
Rekeningnummer scouts: BE13 4249 1176 3139

Locatie: Peutie Bosweg z/n, 1800 Peutie