Nieuwe lokalen: het bouwproject

Aanvraag tot subsidiëring

Met dat perspectief hebben we dus twee jaar geleden een subsidieaanvraag ingediend bij Toerisme Vlaanderen. De procedure verliep iets trager dan normaal, daar we niet tijdig alle nodige documenten hadden bezorgd aan de bevoegde instanties. Zo’n subsidie krijg je immers niet zomaar, je moet voldoen aan heel wat vereisten en voorwaarden. Alle info daarover vind je op de website van Toerisme Vlaanderen.

Troeven van de nieuwe lokalen

De nieuwe lokalen zullen een absolute meerwaarde hebben. Zowel voor onze eigen werking, als voor gebruik door derden. Alle faciliteiten zullen immers aanwezig zijn: speellokalen, keuken, eetruimte, slaapruimte, sanitair (toiletten en douches), magazijn. De ligging is een extra troef die we kunnen uitspelen: een prachtig speelterrein, omgeven door bos, met speelpleintje en sportterreinen in de buurt. Dat onze lokalen in de rand rond Brussel gelegen zijn, is ook mooi meegenomen: er zijn immers niet veel jeugdverblijfcentra in de regio.

Fiscaal aftrekbare giften

Deze subsidietoekenning enthousiasmeert ons duidelijk om verder te gaan met het project, ook al is dat met vallen en opstaan.
Maar dit subsidiebedrag volstaat niet om het hele project gefinancierd te krijgen. We moeten nog € 150.000 bijeen zien te vinden (het totale kostenplaatje is geraamd op € 250.000). We hebben de afgelopen jaren een klein spaarpotje kunnen vullen, met onze jaarlijks weerkerende activiteiten zoals onze wafelenbak, quiz, eetdag en Bosfeesten. We zullen in de toekomst ook inkomsten generen uit de verhuur van de lokalen, eens die er effectief staan.
Maar ook sympathiserende mensen kunnen ons project steunen. Zo zijn giften vanaf € 40 op het rekeningnummer:

(IBAN) BE55 4096 5041 4144, BIC code = KREDBEBB

op naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, Lange Kievitstraat 74, 2018 Antwerpen, fiscaal aftrekbaar. Het is hierbij wel belangrijk volgende mededeling te vermelden:

BVG 5 – 304 VRIENDENKRING SCOUTS EN GIDSEN PEUTIE

 

Met veel enthousiasme en goede moed gaan we verder met onze plannen. We danken alvast Toerisme Vlaanderen en bevoegd minister Bourgeois voor de financiële steun. We hopen in het voorjaar van 2011 de eerste steen van het nieuwbouwproject te kunnen leggen.

 

We bedanken ook de coöperatie Cera: met hun steun konden we onze gasbrander aankopen.